دایی: بازیکنان جوان را به بازی گرفتیم

سرمربی تیم نفت گفت:مسابقه در تعطیلات لیگ باعث می شود از بازیکنان جوان استفاده کنیم.