با ویسی، تبعیض در تیم ما جایی ندارد/ علی‌محمدی: سپاهان را به پرسپولیس ترجیح دادم

انگیزه‌ای که عبدا… ویسی در تک تک بازیکنان سپاهان به وجود آورده را در صحبت‌های جلال الدین علی محمدی به وضوح می‌توان حس کرد.