با ویسی، تبعیض در تیم ما جایی ندارد/ علی‌محمدی: سپاهان را به پرسپولیس ترجیح دادم