سازمان ملل: ده‌ها هزار کودکِ نیجریه‌ای در خطر مرگ بر اثر قحطی

سازمان ملل متحد هشدار داد در صورت نرسیدن کمک‌های بین‌المللی، ده‌ها هزار کودکِ نیجریه‌ای بر اثر قحطی خواهند مُرد.