اصفهان میزبان پانزدهمین اجلاس پیرغلامان شد

پانزدهمین اجلاس پیرغلامان و خادمان حسینی در اصفهان برگزار می‌شود.