کار در استقلال خدا پدرت را بیامرزد دارد/ منصوریان: از لیگ یک انگلیس پیشنهاد دارم