۴۰ بیمارستان تا پایان دولت یازدهم تحویل وزارت بهداشت می شود

معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی گفت: تا پایان کار دولت یازدهم ۴۰ بیمارستان در کشور تکمیل و برای تجهیز تحویل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می شود.۲۰:۳۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۸ مهر