تنظیم بازار محصولات کشاورزی یک ضرورت است

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: تنظیم بازار محصولات کشاورزی دچار مشکل است و در حوزه مدیریت عرضه و تقاضا چالش وجود دارد که برای حل این مسایل، تسریع در تنظیم بازار ضروری است.