پاسخ غیرمستقیم به کریمی و منتقدین/ کی‌روش و اولین دو صعود متوالی به جام‌جهانی