برد استقلال خیلی خوشحالم کرد/ عنایتی: به امید گل شماره ۱۵۰ هستم

کاپیتان تیم صبای قم اعتقاد دارد تیمش در هفته های آینده عملکرد بهتری را به نمایش می گذارد.