قانون جدید مجلس آمریکاحقوق بین الملل حقوق بین‌الملل را نقض کرده است

وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه امروز (پنجشنبه) ماده قانونی آمریکایی موسوم به «عدالت علیه حامیان تروریسم» را مغایر حقوق بین الملل عنوان کرد.