با برگزارکنندگان کنسرت در قم برخورد جدی شود/ اجرای مجالس موسیقی و کنسرت قلب امام زمان متاثر می شود