سجاد غریبی روی رینگ WWE/ هرکول ایرانی کشتی کچ کار می شود

سجاد غریبی، جوان ایرانی که رسانه های خارجی به او لقب هالک ایرانی داده اند، قصد دارد در مسابقات کشتی کچ آمریکا موسوم به WWE حضور پیدا کند.