روسیه: آمریکا باید شرمگین باشد

سخنگوی وزارت امورخارجۀ روسیه، مواضع واشنگتن دربارۀ تلاش برای تعلیق همکاری با موسکو در سوریه را نامناسب و برخلاف اصول انسانی دانست و تأکید کرد، آمریکا به دلیل سیاستهایش درخاورمیانه باید از خود شرمگین باشد….