خلاصه بازی شهرداری بوشهر ۰ _ ۰ ذوب آهن (پنالتی ۵ – ۶) + فیلم

فیلمی ازخلاصه بازی شهرداری بوشهر ۰ _ ۰ ذوب آهن (پنالتی ۵ – ۶) از جام حذفی را مشاهده می کنید.