خلاصه بازی شهرداری بوشهر ۰ _ ۰ ذوب آهن (پنالتی ۵ – ۶) + فیلم