لاوروف: آمریکا به تعهدات خود در قبال سوریه عمل کند