صنعت گردشگری ترکیه همچنان در سراشیبی سقوط

میدل ایست آنلاین در مطلبی نوشت: روند نزولی صنعت گردشگری ترکیه علی‌رغم بهبود روابط این کشور با روسیه، همچنان ادامه دارد.