نوجوان داعشی، غیرتی شد و فرمانده‌اش را کشت!

یکی از عناصر نوجوان گروه تروریستی داعش یک روز پس از ازدواج یکی از فرماندهان با مادرش، فرمانده مذکور را به ضرب گلوله به هلاکت رساند….