دفاع جانانه مرغ دریایی از توپ گلف + فیلم

فیلمی در فضای مجازی منتشر شده است که چند مرغ دریایی توپ گلف را با تخم های خود اشتباه گرفته اند.