اشتباهی‌بودن حمله آمریکا به ارتش سوریه غیرممکن است

ریاض حداد سفیر سوریه در روسیه معتقد است این احتمال وجود ندارد که آمریکا مواضع ارتش سوریه در دیر الزور را اشتباهی بمباران کرده باشد.