اشتباهی‌بودن حمله آمریکا به ارتش سوریه غیرممکن است