شریعتی: امیدوارم در تیم های لیگ برتری بازی کنم

هافبک تیم مهرگان گفت: صحبت هایی با مدیر نقل و انتقالات تیم نفت داشتم و امیدوارم در تیم های لیک برتری بازی کنم.