بمباران استان‌های صعده و حجه یمن وسیله جنگنده‌های سعودی

شبکه تلویزیونی المسیره گزارش داد جنگنده‌های سعودی مناطقی از استان‌های صعده و حجه یمن را بمباران کردند.