پذیرایی عجیب دختران دانمارکی از پناهجویان

کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل از توزیع اسپری ضد آوارگان در دانمارک ابراز شگفتی کرد.۲۱:۱۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۸ مهر