بحران کاهش ۳۸ درصدی گردشگران خارجی به ترکیه

آماری که روز پنجشنبه منتشر شد، نشان می دهد تعداد خارجی هایی که به ترکیه سفر می کنند، در ماه اوت نزدیک به ۳۸ درصد کاهش یافته است.۲۱:۱۸ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۸ مهر