سامسونگ آستین هایش را برای تولید اولین تبلت تاشوی خود بالا زد