اله وردی: مشکل اضافه وزن خود را برطرف خواهم کرد

دروازه بان تیم مهرگان گفت: تمرینات کمی داشتم و وزنم زیاد شد، اما به زودی مشکل اضافه وزن خود را برطرف خواهم کرد.