کری: در آستانه تعلیق گفتگوها با مسکو درخصوص سوریه هستیم

وزیر امور خارجه آمریکا روسیه را به قطع گفتگوها و پیگیری گزینه‌های دیگری درخصوص بحران سوریه، تهدید کرد.