هشدار برجامی به طرف آمریکایی + فیلم

دبیر شورای عالی امنیت ملی هشدار داد اگر بد عهدی آمریکایی ها در ادامه برجام ادامه داشته باشد تصمیمات جدی تری خواهیم گرفت.