پیشروی ارتش سوریه؛ بیمارستان «کندی» حلب نیز آزاد شد

ارتش سوریه بعد از آزادسازی اردوگاه حندرات در شمال شهر حلب، توانست بیمارستان «الکندی« را به تصرف خود درآورد.