۴ هزار متر از باغ‌های شیرکوه در آتش سوخت

امروز در پی وقوع یک آتش‌سوزی، ۴ هزار متر از باغ‌های شیرکوه در آتش سوخت و بعد از یک تلاش پنج ساعته در نهایت آتش مهار شد.