اردوغان: وضعیت فوق‌العاده شاید تمدید شود

رئیس‌جمهور ترکیه می‌گوید وضعیت فوق‌العاده در این کشور شاید به مدت بیش از یک سال ادامه داشته باشد.