نوحه خوانی رئیس سازمان صداوسیما در جمع پیرغلامان بندر عباس + فیلم