پوتین: آمریکا وعده ضد تروریستی در سوریه را اجرا کند