فلش زنون FS-X1 برای آیفون در فتوکینا ۲۰۱۶ معرفی شد

فوتوپرو در جریان برگزاری فتوکینا ۲۰۱۶ در کلن آلمان، فلش زنون FS-X1 را برای آیفون اپل رونمایی کرد.