فلش زنون FS-X1 برای آیفون در فتوکینا ۲۰۱۶ معرفی شد