تیربار ریموت کنترل حامی + فیلم

این سلاح در جهاد خودکفایی نیروی زمینی سپاه پاسداران ساخته و برای این نیرو تولید می شود.