گلکسی اس ۸ احتمالا از دوربین دوگانه بهره خواهد برد