سازمان ملل هند و پاکستان را به آرامش دعوت کرد

سخنگوی سازمان ملل متحد پس از حملات هند به کشمیر در منطقه مرزی مورد منازعه با پاکستان، دو کشور را به خویشتن‌‌داری دعوت کرد….