مراسم سالگرد مرحوم هادی نوروزی + فیلم

فیلمی از مراسم سالگرد مرحوم هادی نوروزی را مشاهده می کنید.