فخرالدینی: بازی مقابل مهرگان حکم یک دیدار تدرکاتی را داشت

مدافع تیم نفت تهران گفت: بازی مقابل مهرگان حکم یک دیدار تدرکاتی را برای ما داشت تا آماده وارد هفته هشتم لیگ برتر شویم.