ترکیب آلکمار مقابل زنیت اعلام شد / خبری از جهانبخش نیست

ترکیب رسمی تیم فوتبال آلکمار مقابل زنیت روسیه اعلام شد.