ترکیب آلکمار مقابل زنیت اعلام شد / خبری از جهانبخش نیست