زیدی: تیم ما بدون امکانات وارد زمین شد / شکست ما قابل پیش بینی بود