سوء‌قصد به جان معاون دادستان کل مصر

شبکه تلویزیونی المیادین گزارش داد: معاون دادستان کل مصر از سوءقصد جان به در برد.