اهالی رقه تلویزیون‌هایشان را شکستند!

گروه تروریستی داعش برای قطع کردن ارتباط مردم رقه با جهان خارج این مردم را به شکستن تلویزیون های خود وادار کرد….