سطح مسابقات لیگ دو و میدانی رضایت بخش بود/ امیدوارم مسئولان یک مربی با دانش برایم انتخاب کنند