ربیعی: بیشتر مردم کشور از تسهیلات استفاده نمی‌کنند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ۹۰ درصد وام ها را ۱۰ درصد جمعیت کشور دریافت می‌کنند، گفت: نیمی از جمعیت کشور هیچ گونه تسهیلاتی دریافت نکرده‌اند.