آیفون ۸ در دو نسخه تمام شیشه‌ای و فلزی معرفی خواهد شد